Абонаментен договор за сервиз на касови апарати

Публикувано на: 16.01.2017г

ЦЕНИ ИКОНОМИЧЕН договор за сервиз касови апарати

ВАЖНО!!!

/ЦЕНИТЕ ПУБЛИКУВАНИ ПО-ДОЛУ НЕ ВКЛЮЧВАТ АБОНАМЕНТ SIM-Карта КЪМ МОБИЛЕН ОПЕРАТОР/

Комбиниран абонаментен договор включващ: Сервизен договор касови апарати + Абонамент за СИМ-карта касов апарат можете да видите тук

Сервизни договори за касови апарати

Вариант 1:ИКОНОМИЧЕН сервизен договор за касови апарати

Икономичния договор за сервизно обслужване на касови апарати включва:

А. Задължителните по наредба 18 изисквания, а именно:

  • - Водене на сервизно досие на фискалното устройство в сервиза в табличен вид и опис на - всички манипулаций, ремонти, диагностики, профилактики и др. се описват в това досие в хронологичен ред.
  • - Срока на договора за сервизно следгаранционно обслужване на фискални устройства е максимум 1 (една) година.
  • -Срочност на ремонта – при обичаен ремонт на фискално устройство 2 работни дни, при смяна на фискална памет е 5 (пет) работни дни.

Б. Към тези задължителни условия ние сме добавили и още няколко, а именно следните:

  • Безплатни телефонни консултаций в рамките на разширено работно време, а именно от 8,00часа до 20,00 часа от понеделник до петък и от 10,00 часа до 18,00 часа в почивните, неработните и празнични дни.
  • Безплатно сверяване на дата и час, когато това не е обвързано с някакво специално програмиране или ремонт.
  • Безплатно програмиране на имена на стокови групи (департаменти) до 10 (десет) бр.
  • Безплатно обучение за работа с новозакупео фискално устройство.
  • Безплатна съкратена писмена инструкция за работа с фискални касови апарати.

В. Невключени в този абонамент услуги, или такива които извършваме срещу заплащане извън абонаментната каса:

  • - При необходимост от ренмонт - вложените резервни части и положен труд се заплащат по ценоразпис на сервиза;
  • - При желание от страна на клиента за посещение в търговският му обект от наша страна с цел вземане и връщане на фискалното устройство – транспортната такса се заплаща допълнително.

Забележка: Ремонти на касови апарати и фискални принтери се извършват само на територията на оторизираният сервиз за фискални устройства. Всеки ремонт има 1 (един) месец гаранция.

Ремонти в обектите на клиентите са забранени, т.к. в тях няма необходимата техника и условия за извършване на качествен ремонт и тестване.

Цена: 28.80 лв. с ДДС

Препоръчваме ви >>> Касов апарат Дейзи Перфект S 01-KL