Касов апарат Datecs DP150MX .Касови апарати по новите изисквания 2022г

Касов апарат Datecs DP150MX
Отговаря на новите изисквания за касовите апарати от Наредба Н-18 за издаване на Автоматични дневни отчети.

Вашият касов апарат Datecs DP150 издава ли Автоматично дневен Z отчет? Срокът изтече на 31.07.2020г. Заповядайте в нашия офис за да направим Актуализация с която вашия апарат ще издава Автоматичен дневен отчет.

Или можете да си закупите най-новия касов апарат.

Касови апарати Datecs DP150MX

Касов апарат Datecs DP150MX Изработен 2022г и отговаря на новите изисквания за касовите апарати.

Касови апарати Datecs DP150MX са новата версия на касови апарати Датекс DP150. Направени са значителни подобрения в областа на работните функции на касовия апарат. Софтуерните функции са с по-големи възможности. Също като предшественика си има бърз термопринтер и големи бутони което прави работата му с клиенти по-лесна. Ползва се в средно натоварени търговски обекти.

Цена: 289.00лв

  • Модел:   Datecs DP150MX
  • Захранване:  Ток
  • Връзка с НАП:  ДА
  • Отговаря на всички нови изисквания за касовите апарати  ДА