Сервиз касови апарати Tremol от Профинанс Д ЕООД гр.София

Касови апарати по новите изисквания 2019г

Касов апарат Tremol ZS-KL.V2
Отговаря на новите изисквания за касовите апарати от Наредба Н-18 за Смяна на касови апарати 2019 г


Касови апарати по новите изисквания 2019г от сервиз Профинанс Д ЕООД Касов апарат Tremol ZS-KL-V2

Изработен 2019г и отговаря на новите изисквания за касовите апарати.

Касови апарати Тремол ZS-KL-V2 могат да работят на ток и на батерия.Това им предимство ги прави доста купувани от нашите клиенти. За тях можем да кажем още че са с малки размери много леки и лесни за носене по сергии, пазари, тържища и борси. Имат малки но отдалечени едни от други бутони което улеснява работат на всеки решил да си закупи касов апарат Тремол ZS-KL-V2

Цена: 249.0лв

  • Модел:   Tremol ZS-KL-V2
  • Захранване:  Ток/Батерия
  • Връзка с НАП:  ДА
  • Отговаря на всички нови изисквания за касовите апарати  ДА